Fotoreportáž Ovčiarsko

Tunel Ovčiarsko - Východný portál


Tunel Ovčiarsko - trhacie práce


Tunel Ovčiarsko - postup ražby kaloty


Tunel Ovčiarsko - ražba jadro


Tunel Ovčiarsko - odvoz rúbaniny


Tunel Ovčarsko - striekanie


Tunel Ovčiarsko - čelba


JTR osádzanie priehradového nosníka


JTR osádzanie priehradového nosníka

JTR realizácia dna


JTR realizácia dna

Kalota JTR realizácia MPD


Kalota JTR realizácia mikropilótového dáždnika

Kalota JTR realizácia MPD 2


Kalota JTR realizácia MPD 2

Prípravné práce pred realizáciou základových pásov


Prípravné práce pred realizáciou základových pásov

STR betonáž základových pásov


STR betonáž základových pásov

STR čelba pred SB


STR čelba pred nástrekom striekaného betónu

Forma na sekundárne ostenie STR


Forma na sekundárne ostenie STR

Forma na sekundárne ostenie STR 2


Forma na sekundárne ostenie STR 2

STR Osádzanie priehradového nosníka


STR Osádzanie priehradového nosníka

STR realizácia stupňa tunela


STR realizácia stupňa tunela

STR SB

STR nanášanie striekaného betónu

Striekaný betón STR


Striekaný betón STR

Zástrek I. vrstvy sietí a čelby v kalote STR


Zástrek I. vrstvy sietí a čelby v kalote STR

STR doťaženie po profilovaní


STR doťaženie po profilovaní

Betonáž sekundárneho ostenia spodnej klenby STR


Betonáž sekundárneho ostenia spodnej klenby STR

JTR Príprava pre osadením I. vrstvy sietí a PN na čelbe


JTR Príprava pre osadením I. vrstvy sietí a PN na čelbe

Kalota JTR pri osádzaní I. vrstvy sietí a priehradového nosníka


Kalota JTR pri osádzaní I. vrstvy sietí a priehradového nosníka

Kalota STR čelba


Kalota STR čelba

Kalota STR počas zástreku I. vrstvy SB


Kalota STR počas zástreku I. vrstvy SB

Kalota STR pred zástrekom SB


Kalota STR pred zástrekom SB

Kalota STR ražba 2


Kalota STR ražba 2

Kalota STR ražba


Kalota STR ražba

Kalota STR SB


Kalota STR SB

tunel Ovčiarsko - CBGM a spevnené vrstvy (JTR na ZP)


tunel Ovčiarsko - hladenie CB krytu vozovky


tunel Ovčiarsko - hotová vozovka pred tunelom (STR na ZP)


tunel Ovčiarsko - hotový náter


tunel Ovčiarsko - káblová trasa po pokládke káblov


tunel Ovčiarsko - obkladový múr na VP


tunel Ovčiarsko - pohľad na JTR a obkladový múr na ZP


tunel Ovčiarsko - pohľad na tunelové rúry z VP


tunel Ovčiarsko - pohľad na tunelové rúry zo ZP


tunel Ovčiarsko - pohľad na VP


tunel Ovčiarsko - požiarna nádrž na VP


tunel Ovčiarsko - prechodná prepojka (pohľad z vnútra)


tunel Ovčiarsko - realizácia CB krytu vozovky


tunel Ovčiarsko - realizácia ríms na obkladovom múre (ZP)


tunel Ovčiarsko - sekundárne ostenie


tunel Ovčiarsko - SOS výklenok


tunel Ovčiarsko - po pokládke zákrytových dosiek (STR)


tunel Ovčiarsko - východný portál pod snehom


tunel Ovčiarsko - STR


tunel Ovčiarsko - CBGM vrstva na VP


Prejazdná prepojka


Tunelová rúra


Tunelová rúra


Východný portál


Východný portál


Západný portál


sekundárne ostenie + vozovka


sekundárne ostenie + vozovka


sekundárne ostenie + vozovka


priečne prepojenie


priečne prepojenie


priečne prepojenie


núdzový záliv


východný portál


východný portál


západný portál


západný portál


západný portál


západný portál