Tunel Turecký vrch


Tunel: Turecký vrch - dvojkoľajný železničný tunel
Lokalizácia: Železničná trať Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Bohuslavice
Kraj, okres: Trenčiansky, Nové Mesto nad Váhom
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: SUDOP Praha a.s.
DSP: SUDOP Praha a.s.
DRS: REMING CONSULT a.s. Bratislava, Metroprojekt Praha a.s., Basler & Hofmann Sloavakia s.r.o.
AD: REMING CONSULT a.s. Bratislava
Geologický prieskum: Geofos s.r.o.
Zhotoviteľ stavby: Združenie Nové Mesto - Zlatovce 2009 (OHL ŽS a.s. Brno, Skanska SK a.s. Bratislava, Váhostav-SK a.s. Žilina, Doprastav a.s. Bratislava, Eltra s.r.o. Košice)
Základné údaje Začiatok výstavby: 09 / 2009
Odovzdané do užívania: 05 / 2013
Dĺžka: 1775 m
Priečny rez: svetlý prierez tunela 80,75 m2
Celkové náklady: 70 mil. €
Špeciálne charakteristiky: Úniková štôlňa s dĺžkou 246,5 m a priečnym profilom 20 m2, dve napínacie komory s prierezom 126,65m2
Späť na mapu tunelov