mapa tunelov | v prevádzke | vo výstavbe | plánované | ideové návrhy

Tunel Svrčinovec

Tunel: Svrčinovec
Lokalizácia: Diaľnica D3, úsek Svrčinovec - Skalité
Kraj, okres: Žilinský, Čadca
Investor: NDS a.s.
Projektant DÚR: Dopravoprojekt, a. s., Bratislava
DSP: Pragoprojekt, a. s., Praha
DRS: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby: Združenie D3 Svrčinovec - Skalité (Váhostav-SK a. s.; Doprastav a. s.; Strabag, s. r. o.; Metrostav a. s.)
Základné údaje Začiatok výstavby: 10/2013
Odovzdané do užívania: 06/2017
Dĺžka: 445 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Stavba tunela sa bude realizovať na polovičný profil (kategória tunela 2T - 8,0 s dočasnou obojsmernou premávkou).
Späť na mapu tunelov