Tunel Bôrik


Tunel: Bôrik
Lokalizácia: Diaľnica D1, úsek Mengusovce - Jánovce
Kraj, okres: Prešovský, Poprad
Investor: NDS a.s.
Projektant DÚR: Terraprojekt a.s., Bratislava
DSP: Infraprojekt s.r.o., Bratislava
DRS: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava, Terraprojekt a.s., Bratislava
AD: Dopravoprojekt a.s., Bratislava
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby: Inžinierske stavby, a.s., Marti Contractors Ltd., PPA Control, a.s.
Základné údaje Začiatok výstavby: 6/2006
Odovzdané do užívania: 12/2009
Dĺžka: 999 m a 996 m
Priečny rez: 75 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Tunel má 2 prechodné a jednu prejazdnú spojovaciu chodbu.
Späť na mapu tunelov