Tunel Červený Kút


Tunel: Červený Kút
Lokalizácia: Paneurópsky koridor 5a, trať č. 180, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)
Kraj, okres: Žilinský, Liptovský Mikuláš
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DSP: SUDOP PRAHA a.s., Praha
DRS: REMING CONSULT a.s., Bratislava, SUDOP PRAHA a.s., Praha
AD: REMING CONSULT a.s., Bratislava
Geologický prieskum: CAD-ECO, s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 4863,85 m + 4855,17 m
Priečny rez: 52,96 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: 2-rúrový tunel (1 koľaj v každej rúre) s 9 prechodnými priečnymi prepojeniami
Späť na mapu tunelov