mapa tunelov | v prevádzke | vo výstavbe | plánované | ideové návrhy

Tunel Dúbrava


Tunel: Dúbrava
Lokalizácia: Paneurópsky koridor 5a, trať č. 180, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)
Kraj, okres: Žilinský, Liptovský Mikuláš
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DSP: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DRS: REMING CONSULT a.s., Bratislava
AD: REMING CONSULT a.s., Bratislava
Geologický prieskum: CAD-ECO, s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 1330 m
Priečny rez: 81,91 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: 1-rúrový 2-koľajný tunel s únikovou chodbou je súčasťou tunelového systému Dúbrava-Zámčisko
Späť na mapu tunelov