čo je STA | stanovy | členstvo v STA | členovia | organizačná štruktúra

Tunel Kolombiarok


Tunel: Kolombiarok
Lokalizácia: Paneurópsky koridor 5a, trať č. 180, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)
Kraj, okres: Prešovský, Poprad
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DSP: REMING CONSULT a.s., Bratislava
DRS: REMING CONSULT a.s., Bratislava
AD: REMING CONSULT a.s., Bratislava
Geologický prieskum: CAD-ECO, s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 1210 m
Priečny rez: 81,07 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: 1-rúrový 2-koľajný tunel s únikovou chodbou
Späť na mapu tunelov