mapa tunelov | v prevádzke | vo výstavbe | plánované | ideové návrhy

Tunel Turnisko


Tunel: Turnisko
Lokalizácia: Traťový úsek Margecany - Krompachy
Kraj, okres: Košický, Gelnica
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Terraprojekt a.s., Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 1290 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Nový tunel + úniková štôlňa dĺžky 110 m
Späť na mapu tunelov