Tunel Kysacký

Tunel: Kysacký
Lokalizácia: Traťový úsek Kysak - Malá Lodina
Kraj, okres: Košický, Košice okolie
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 992 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky:
Späť na mapu tunelov