Tunel Bujanovský

Tunel: Bujanovský
Lokalizácia: Traťový úsek Malá Lodina - Margecany
Kraj, okres: Košický, Gelnica
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 3409 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: rekonštrukcia tunela + výstavba únikových štôlní dĺžky cca 1100 m z oboch portálov
Späť na mapu tunelov