mapa tunelov | v prevádzke | vo výstavbe | plánované | ideové návrhy

Tunel Bikoš


Tunel: Bikoš
Lokalizácia: R4, Prešov, severný obchvat
Kraj, okres: Prešovský, Prešov
Investor: NDS a.s.
Projektant DÚR: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava
DSP: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
DRS: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
AD: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby: Združenie VÁHOSTAV – SK – TuCon R4 severný obchvat Prešova
Základné údaje Začiatok výstavby: 20.11.2019
Odovzdané do užívania: Predpokladaný termín: 03/2023
Dĺžka: LTR 1144,5m / PTR 1164,5 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky:
Späť na mapu tunelov