mapa tunelov | v prevádzke | vo výstavbe | plánované | ideové návrhy

Tunel Prešov


Tunel: Prešov
Lokalizácia: D1, Prešov, západ – Prešov, juh
Kraj, okres: Prešovský, Prešov
Investor: NDS a.s.
Projektant DÚR: Terraprojekt a.s., Bratislava
DSP: Terraprojekt a.s., Bratislava
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby: Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav Praha, Metrostav Slovakia
Základné údaje Začiatok výstavby: 04/2017
Odovzdané do užívania: plan 2021
Dĺžka: 2 244 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky:
Späť na mapu tunelov