mapa tunelov | v prevádzke | vo výstavbe | plánované | ideové návrhy

Tunel Soroška


Tunel: Soroška
Lokalizácia: R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou
Kraj, okres: Košický, Rožňava
Investor: NDS a.s.
Projektant DÚR: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: Severná rúra bude mať dĺžku 4,27 km, južná 4,282 km
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Súčasťou tunela bude 5 núdzových zálivov, 5 priečnych prejazdných prepojení a 12 priechodných prepojení.
Späť na mapu tunelov