Tunel Horelica


Tunel: Horelica
Lokalizácia: Diaľnica D3, úsek Oščadnica-Čadca, Bukov
Kraj, okres: Žilinský, Čadca
Investor: SSC a.s. Bratislava
Projektant DÚR: Infraprojekt s.r.o., Bratislava
DSP: Tubes s.r.o. Praha, Infraprojekt s.r.o., Bratislava
DRS: Tubes s.r.o. Praha
AD: Pragoprojekt a.s. Praha
Geologický prieskum: Združenie GEO-Horelica (INGEO a.s., GEOFOS s.r.o., GeoExperts s.r.o.). INGEO vedúci
Zhotoviteľ stavby: Váhostav – SK, a.s.
Základné údaje Začiatok výstavby: 4/1998
Odovzdané do užívania: 10/2004
Dĺžka: 605 m
Priečny rez: 117 m2, tunel kategórie C s núdzovým pruhom
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Zrealizovaná je jedna obojsmerná tunelová rúra a úniková štôlňa, ktorá je s tunelom prepojená dvoma priečnymi prepojeniami. Štôlňa je prerazená na 2/3 dĺžky tunela.
Späť na mapu tunelov