mapa tunelov | v prevádzke | vo výstavbe | plánované | ideové návrhy

Tunel Ovčiarsko


Tunel: Ovčiarsko
Lokalizácia: Diaľnica D1, úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
Kraj, okres: Žilinský, Žilina
Investor: NDS a.s.
Projektant DÚR: Geoconsult, s. r. o., Bratislava
DSP: Geoconsult, s. r. o., Bratislava
DRS: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
AD:
Geologický prieskum: Geofos, s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby: Združenie Ovčiarsko (Doprastav, a. s.; Váhostav-SK, a. s.; Strabag, s. r. o., Metrostav, a. s.)
Základné údaje Začiatok výstavby: 09/2014
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: JTR 2 367,00 m; STR 2 360,00 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Kategória tunela 2T - 8,0. Tunel má 8 priečnych prepojení.
Späť na mapu tunelov