Tunel Šibenik


Tunel: Šibenik
Lokalizácia: Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov II.úsek
Kraj, okres: Prešovský, Levoča
Investor: NDS a.s.
Projektant DÚR: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
DSP: Geoconsult s.r.o. Bratislava
DRS: Valbek, spol. s r.o., Liberec, ČR
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby: Eurovia SK, Eurovia CS, Stavby Mostov Slovakia
Základné údaje Začiatok výstavby: 6/2012
Odovzdané do užívania: 11/2015
Dĺžka: 588 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Dvojrúrový tunel s jednou spojovacou priečnou chodbou.
Späť na mapu tunelov