Zaujímavosti, fotoreportáže

23. – 28. máj 2009

World Tunnel Congress & 35th ITA General Assembly "Safe Tunnelling for the City and Environment"

Svetový tunelársky kongres & 35 valné zhromaždenie Medzinárodnej tunelárskej asociácie Tunelárstvo bezpečné pre mesto a životné prostredie
Budapešť, Budapeštianske Congress a World Trade Center
secretariat@wtc2009.org, www.wtc2009.org9. - 11 september 2009

EURO:TUN 2009 II International Conference on Computational Methods in Tunnelling

SMedzinárodná konferencia Výpočtové metódy v tunelárskom odbore
Bochum, Nemecko
www.eurotun.rub.deg14. -20. máj 2010

World Tunnel Congress'10 "Tunnel vision towards 2020" & 36th ITA General Assembly

Svetový tunelársky kongres 10 „Vízia tunelárstva do roku 2020“ & 36 Valné zhromaždenie Medzinárodnej tunelárskej asociácie
Vancouver, Canada
www.wtc2010.org