TPS 2015

V dňoch 11. – 13. 11. 2015 sa v Žiline konala konferencia, ktorú pripravovala Slovenská tunelárska asociácia v spolupráci s Českou tunelárskou asociáciou Tunely a Podzemné stavby 2015.

Záujem odbornej verejnosti prekonal očakávania organizátorov a konferencia sa s počtom 374 účastníkov stala z tohto pohľadu najúspešnejšou akciou organizovanou STA. Vysoký bol tiež záujem študentov, ktorých sa na konferencii zúčastnilo 79 zo všetkých relevantných fakúlt v rámci SR a ČR.

Konferencia sa konala pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pána Jána Počiatka a predsedu Žilinského samosprávneho kraja pána Juraja Blanára, ktorý sa osobne zúčastnil otvorenia konferencie, pričom si rád spomenul na svoje pôvodné povolanie tunelového inžiniera. V rámci úvodu odznelo množstvo poďakovaní za podporu pri príprave konferencie a najmä osobné poďakovanie dlhoročným nestorom slovenského tunelového staviteľstva a STA – Ing. Jurajovi Kelešimu, Ing. Jozefovi Frankovskému a Ing. Štefanovi Chomovi.

Počas prvých dvoch konferenčných dní bolo prezentovaných viac ako 40 prednášok v tematických okruhoch:

  • Navrhovanie a realizácie podzemných stavieb
  • Sanácia a rekonštrukcia podzemných stavieb
  • Geotechnický prieskum a monitoring
  • Bezpečnosť podzemných stavieb, vrátane požiarnej bezpečnosti
  • Zmluvné vzťahy a manažment rizík

V prvý deň konferencie sa uskutočnil aj spoločenský večer, ktorý poskytol priestor na množstvo zaujímavých stretnutí a rozhovorov o súčasnosti a budúcnosti tunelového staviteľstva na Slovensku. V rámci neho sa podarilo aj zaujímavé stretnutie všetkých bývalých a aj súčasného predsedu STA – Ing. Juraja Kelešiho, Ing. Pavla Kusého, Ing. Róberta Turanského a Ing. Miloslava Frankovského.

V piatok 13.11.2015 sa uskutočnili odborné exkurzie na rozostavané diaľničné tunely v okolí Žiliny – tunel Višňové, tunel Považský Chlmec a tunely Ovčiarsko a Žilina. Každý z nich má svoje špecifiká z pohľadu realizácie a umiestnenia na trase diaľnic, ktoré malo možnosť vidieť a porovnávať takmer 160 účastníkov exkurzii.

Po skončení prednáškovej časti konferencie sa konalo Valné zhromaždenie STA, na ktorom boli prezentované predchádzajúce aktivity a hospodárenie STA a zároveň bola hodnotená aj prebiehajúca konferencia. Členovia STA vyjadrili spokojnosť s priebehom konferencie a prezentovali víziu pravidelnejšieho konania podujatí, ktoré prinesie možnosť širokej výmeny názorov v rámci odbornej verejnosti.

Ďakujeme prípravnému výboru, partnerom konferencie ako aj všetkým zúčastneným za aktivity počas prípravy a konania konferencie.

Oznámenie
Zborník

Sekcia 1 - Navrhovanie a realizácie podzemných stavieb
01. Bača tunel Bancarevo
02. Bakoš Príspevok Okruhliak
03. Bollo Izolácia
04. Papcún tunel Poľana
05. Burian I.P.Pavlova
06. Fryč Vodní dílo Šance
07. Gothard Island
08. Henzinger Influence of the relocation behaviour
09. Hilar, Srb Považský Chlmec
10. Hollý Progresívne technológie
11. Ivor Rokycany
12. Just Sudomerický tunel
13. Klepsatel Historický vývoj
14. Lunardi Adeco prístup Višňové
16. Mařík Považský Chlmec
17. Novák Technologické zariadenia
18. Petko tunel Považský Chlmec
19. Pikhartová Ejpovické tunely
20. Podolec Frankenhain
21. Pruska Použití neuronových sítí
22. Sedláček Prostorový zemní tlak
23. Snopko D4 tunel Karpaty
24. Šály tunel Prešov
25. Šenk Návrh DRS tunela Šibenik
26. Štefko tunel Čebrať
27. Tóth trať Púchov-Žilina
28. Valko Ovčiarsko
29. Valko tunel Žilina
30. Vavrek Využitie deformačnej metódy
31. Vida Izolácia tunelov
32. Vladík FIDIC Yellow book
33. Zámečník, Kudela Stříkané betony
34. Zelenák Pozdĺžne vetranie

Sekcia 2 - Sanácia a rekonštrukcia podzemných stavieb
01. Bakoš tunel Stratená
02. Caban Zamedzenie priesakov
03. Del Negro Sanácia
04. Horák Průnik vody
05. Horváth HOLM-NYKIRKE
06. Hybský metro V.A.
07. Janele Úlohy pri rekonštrukcii
08. Melicherčík Podzemná hhistorická elektrárna

Sekcia 3 - Geotechnický prieskum a monitoring
01. Dohnálek IG prieskum Radlice
02. Gajdoš Georadar
03. Gróf Geotech monitoring
04. Kossler Geotech dohled Sudoměřický
05. Kubis tunel Prešov
06. Kuvik
07. Matejček prieskum Okruhliak
08. Molčan sanácia Turecký vrch
09. Ondráček Geotechnický monitoring
10. Pavlík Brno-Žabovřesky
11. Stolárik Dilatometrické skúšky
12. Tlamsa dálnice D3

Sekcia 4 - Bezpečnosť podzemných stavieb, vrátane požiarnej bezpečnosti
01. Borchiellini Jednorozmerná analýza
02. Danek Rádiové spojení složek IZS v tunelech
03. Danišovič Zvyšovanie bezpečnosti
04. Daňo Bezpečnosť tunelov s ohľadom na požiarnu bezpečnosť JD a FG
05. Fusek Požiarna ochrana
06. Mitchell Fibres for use in concrete
07. Nývlt Bezpečná uzávera
08. Přibyl Životní cyklus technologií
09. Šulc regulace větrání Blanka

Sekcia 5 - Zmluvné vzťahy a manažment rizík
01. Caravanas Přínos supervize
02. Hruška Jak to vidí soudci