význam a perspektívy | financovanie a efektivita | technické predpisy | bezpečnosť| ekológia

Technické predpisy

V rámci vzájomnej spolupráce s verejným sektorom (MDV SR, SSC) uvádzame na našej internetovej stránke odkazy na platné Technické predpisy rezortu: