čo je STA | stanovy | členstvo v STA | členovia | organizačná štruktúra
Alfa 04, a.s.
Jašíkova 6
821 07 Bratislava
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 819/1
811 06 Bratislava
BASF Slovensko, spol. s r.o.
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Banské projekty
Miletičova 23
821 09 Bratislava
Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o.
Panenská 13
811 03 Bratislava
CHÉMIA - SERVIS, a.s.
Zadunajská cesta 10
851 01 Bratislava
Cognitio s.r.o.
Rubínová 3166/18
900 25 Chorvátsky Grob
DPP Žilina s.r.o.
Legionárska 8203
010 01 Žilina
Doc.Ing.Vladimír Ratkovský, CSc.
Komenského 13
900 28 Ivánka pri Dunaji
Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava
Dopravoprojekt, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
GEOstatik a.s.
Kragujevská 11
010 01 Žilina
Geoconsult, spol. s r.o.
Miletičova 21
821 09 Bratislava
Geofos, spol. s r.o.
Veľký diel 3323
010 08 Žilina
HOCHTIEF SK, s. r. o
Miletičova 23
821 09 Bratislava
Hydrosaning spol.s.r.o.
Poľnohospodárov 6
971 01 Prievidza
IGBM s.r.o.
Chrenovec 296
972 32 Chrenovec - Brusno
Ing. Juraj Keleši
Ševčenkova 22
851 06 Bratislava
Ing. Viliam FUSEK
Trnavská 1A
949 01 Nitra
Ing. Štefan ZELENÁK, PhD
Sládkovičova 67/9
972 26 Nitrianske Rudno
Ing.Jozef Frankovský
Konvalinkova 33
971 01 Prievidza
K-TEN Turzovka s.r.o.
Vysoká nad Kysucou 1279
023 55 Vysoká nad Kysucou
Katedra dobývania ložísk a geotechniky TU KE
Letná 9
042 00 Košice
Katedra geotechniky a dopravného staviteľstva TU KE
Vysokoškolská 4
042 00 Košice
Katedra geotechniky, SF ŽU
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Katedra geotechniky, Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
813 68 Bratislava
Katedra inž. geológie Prír. Fak. UK
Mlynská dolina G
842 15 Bratislava
Katedra technológie a manažmentu stavieb, SF ŽU
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
MAPEI SK, s.r.o.
Nádražná 39
900 28 Ivanka pri Dunaji
Metrostav, a. s., org. zložka
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Niedax, s.r.o.
Pestovateľská 6
821 04 Bratislava
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
OBO Bettermann, s.r.o.
Viničnianska cesta 13
902 01 Pezinok
PERI, spol. s r.o.
Šamorínska 18/4227
903 01 Senec
Prof.Ing.František Klepsatel, CSc.
Trnavská 113
900 27 Bernolákovo
RENESCO a.s.
Panenská 13
811 03 Bratislava
Reming Consult, a.s.
Trnavská 27
831 04 Bratislava
SKANSKA SK, a.s. závod tunely
Košovská cesta 16
971 74 Prievidza
SPEL SK spol.s r.o.
Františkánska 5
917 01 Trnava
STI, spol. s r.o.
Hlavná 74
053 42 Krompachy
Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 07 Bratislava
Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava
Slovenské tunely, a.s.
Lamačská cesta 99
841 03 Bratislava
Strabag, s.r.o.
Mlynské nivy 4963/56
821 05 Bratislava
TAROSI c.c., s.r.o.
Slávičie údolie 106
811 02 Bratislava
TU fakulta BERG, Košice
Letná ul. 9
042 00 Košice
TuCon, a.s.
Priemyselná 2
010 01 Žilina
Tubau, a.s.
Bytčická 89
010 09 Žilina
Tunguard, s.r.o.
Osloboditeľov 120
044 11 Trstené pri Hornáde
Uranpres, spol. s r.o.
Fraňa Kráľa 2
052 80 Spišská Nová Ves
VUIS - Zakladanie stavieb, spol. s r.o.
Kopčianska 82/c
851 01 Bratislava
Váhostav-SK, a.s.
Hlinská 40
010 18 Žilina
Ústav geotechniky SAV
Watsonova 45
043 53 Košice
Železnice SR
Klemensova 8
813 61 Bratislava