čo je STA | stanovy | členstvo v STA | členovia | organizačná štruktúra
Alfa 04, a.s.
Kominárska 141/2,4
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o.
Panenská 13
811 03 Bratislava
CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
DPP Žilina s.r.o.
Kominárska 2,4
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Doc.Ing.Vladimír Ratkovský, CSc.
Komenského 13
900 28 Ivánka pri Dunaji
Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava
Dopravoprojekt, a.s.
Kominárska 141/2,4
832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
GEOstatik a.s.
Kragujevská 11
010 01 Žilina
Geoconsult, spol. s r.o.
Ružinovská 42
821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
Geofos, spol. s r.o.
P. O. Hviezdoslava 3778/68
010 01 Žilina
HOCHTIEF SK, s. r. o
Miletičova 23
821 09 Bratislava
IGBM s.r.o.
Chrenovec 296
972 32 Chrenovec - Brusno
Ing. Juraj Keleši
Ševčenkova 22
851 06 Bratislava
Ing. Viliam FUSEK
Trnavská 1A
949 01 Nitra
Ing. Štefan ZELENÁK, PhD
Sládkovičova 67/9
972 26 Nitrianske Rudno
Ing.Jozef Frankovský
Konvalinkova 33
971 01 Prievidza
K - Ten KOVO, s.r.o.
Vysoká nad Kysucou 1279
023 55 Vysoká nad Kysucou
Katedra dobývania ložísk a geotechniky TU KE
Letná 9
042 00 Košice
Katedra geotechniky a dopravného staviteľstva TU KE
Vysokoškolská 4
042 00 Košice
Katedra geotechniky, SF ŽU
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Katedra geotechniky, Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
813 68 Bratislava
Katedra inžinierskej geológie, PRIF UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Katedra technológie a manažmentu stavieb, SF ŽU
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b
010 09 Žilina
Metrostav, a. s., org. zložka
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Niedax, s.r.o.
Pestovateľská 6
821 04 Bratislava
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
PERI, spol. s r.o.
Šamorínska 18/4227
903 01 Senec
Prof.Ing.František Klepsatel, CSc.
Trnavská 113
900 27 Bernolákovo
RENESCO a.s.
Panenská 13
811 03 Bratislava
Reming Consult, a.s.
Trnavská cesta 27
831 04 Bratislava
SPEL SK spol.s r.o.
Františkánska 5
917 01 Trnava
STI, spol. s r.o.
Hlavná 74
053 42 Krompachy
Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 07 Bratislava
Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava
Slovenské tunely, a.s.
Lamačská cesta 99
841 03 Bratislava
Strabag, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
TAROSI c.c., s.r.o.
Podunajská 28
821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
TU fakulta BERG, Košice
Letná ul. 9
042 00 Košice
TuCon, a.s.
K cintorínu 63
010 04 Žilina – Bánová
Tubau, a.s.
Pribylinská 12
831 04 Bratislava
Tunguard, s.r.o.
Osloboditeľov 103/99
044 11 Trstené pri Hornáde
Uranpres, spol. s r.o.
Čapajevova 29
080 01 Prešov
VUIS - Zakladanie stavieb, spol. s r.o.
Kopčianska 82/c
851 01 Bratislava
Váhostav-SK, a.s.
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
Ústav geotechniky SAV
Watsonova 45
043 53 Košice
Železnice SR
Klemensova 8
813 61 Bratislava