Aktuality

Viac aktualít a zaujímavostí nájdete v archíve správ

Geotechnický monitoring a geologický dozor tunelov TD1 a TD2 na stavbe Rýchlostná cesta S1

čítajte viac

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh získala ocenenia Stavba roku 2020-2021

čítajte viac

Rekonštrukcia Bratislavského tunela č.2 ŽST Bratislava hl.st.

čítajte viac

Tunel Čebrať – aktuálny stav prác 05/2022

čítajte viac

Aktuálny stav zrealizovaných prác na tuneloch k 04/2022

Aktuálne informácie o tunelových stavbách na Slovensku

čítajte viac

Stavba: I/35 Oprava stavebno-technologických častí tunela Hřebeč

čítajte viac

Spomienka na profesora Františka Klepsatela

Profesor František Klepsatel bol výraznou osobnosťou tunelového staviteľstva na Slovensku. Ovplyvnil a zanechal nezabudnuteľnú spomienku u mnohých tunelárskych odborníkov, vrátane čitateľov tohto časopisu. Svoj profesionálny život spojil so Stavebnou fakultou STU v Bratislave, kde pôsobil päť desaťročí ako vysokoškolský učiteľ.

čítajte viac

Rozlúčenie s Doc. Kolomanom V. Ratkovským

Začiatkom júla sa slovenskou aj medzinárodnou tunelárskou komunitou rozšírila smutná správa. Dňa 30. júna 2019 nás vo veku 89 rokov opustil Doc. Ing. Koloman Vladimír Ratkovský, CSc., dlhoročný vysokoškolský pedagóg a odborník v oblasti výstavby tunelov a podzemných stavieb a zároveň človek, ktorý sa veľkou mierou podieľal na aktivitách Československého tunelárskeho komitétu a po roku 1993 aj Slovenskej tunelárskej asociácie.

čítajte viac

Tunelové aplikácie betónu s oceľovými vláknami DRAMIX

Prezentácia z 17.1.2013 o drátkobetóne v TBM segmentoch
Prezentácia z novembra 2011 pre STA o rozsahu aplikácií betónu s vláknami v tuneloch formou realizovaných projektov

Tunel Branisko oslavuje šieste narodeniny

VTunel Branisko na trase Beharovce – Fričovce oslávi 29. júna 6. výročie uvedenia do prevádzky. Ide v súčasnosti o najdlhší diaľničný tunel na Slovensku, ktorý je obrovským prínosom pre dopravu na jednom z najťažších a najnehodovejších úsekov na ceste medzi Žilinou a Košicami. Tunel Branisko za obdobie svojej existencie ušetril veľa ľudských životov a materiálnych škôd...

čítajte viac

Tunel Sitina oslavuje druhé narodeniny

Tunel Sitina na trase Mlynská Dolina – Patrónka oslavuje 23. júna 2. výročie uvedenia do prevádzky. V súčasnosti prejde mesačne cez tento tunel v priemere 1,2 milióna vozidiel, ktoré by za iných okolností prechádzali cez križovatku „Patrónka“. V súvislosti s výročiami otvorenia dvoch najvýznamnejších diaľničných tunelov na Slovensku – Sitina a Branisko – vyhlásila Slovenská tunelárska asociácia (STA) v období od 15. júna do 15. júla na Slovensku Mesiac tunelov. Cieľom je upozorniť na význam týchto stavieb z hľadiska časového, ekologického, ale v neposlednom rade bezpečnostného. ...

čítajte viac

Na Slovensku sa začína Mesiac tunelov

V súvislosti s výročiami otvorenia dvoch najvýznamnejších diaľničných tunelov na Slovensku – Sitiny a Braniska – vyhlásila Slovenská tunelárska asociácia (STA) v období od 15. júna do 15. júla na Slovensku Mesiac tunelov. Cieľom tohto podujatia je upozorniť na význam týchto stavieb z hľadiska časového, ekologického, ale v neposlednom rade bezpečnostného...

čítajte viac

Tunely sú na Slovensku podceňované, o ich benefitoch sa nehovorí

Práve na mesiac jún pripadajú výročia otvorenia dvoch, v súčasnosti najvýznamnejších, tunelov na Slovensku – Sitiny a Braniska. Málokto však o tom vie. Na Slovensku sa vo všeobecnosti spájajú tunely najmä s negatívami, ako je predražovanie či nedodržanie časového plánu. O ich prínosoch, napríklad ušetrení času, životného prostredia a v neposlednom rade ľudských životov, sa nehovorí...

čítajte viac

Jedinečná dvojjazyčná publikácia

Stavba a prevádzka tunelov / Tunnelbau und Tunnelbetrieb/Žilinská univerzita v Žiline, Vydavateľstvo ŽU, František Schlosser a kolektív

V týchto mesiacoch vyšla vysokoškolská učebnica Stavba a prevádzka tunelov. Publikácia, ktorá je bohatá na odborné a zároveň zaujímavé informácie z oblasti podzemného staviteľstva, je určená študentom študijného programu Stavba a prevádzka tunelov, Technológia a manažment stavieb, Cestné staviteľstvo, doktorandom a odbornej verejnosti v oblasti stavby a prevádzky tunelov. Jej špecifickosť spočíva aj v tom, že kniha vyšla dvojjazyčne a tak si ju možno prečítať v slovenčine aj v nemčine. Záujemcovia sa v nej dozvedia viac o osvetlení , vetraní či audiovizuálnych zariadeniach v tuneloch. Jedna z kapitol je venovaná aj požiarnej ochrane a bezpečnosti. Publikácia je zostavená z textov autorov, ktoré boli spracované pre dištančnú metódu vzdelávania. Výučba technikov z odbornej praxe sa vykonala v študijnom programe Riadenie a prevádzka tunelov na Žilinskej univerzite. Vybrané texty boli preložené v rámci projektu Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktorý bol riešený na Žilinskej univerzite v období rokov 2005 až 2008.

Napínavé príbehy (najmä) spod zeme

Fáračky a smoking / Smoking a fáračky / Marián Krčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, 2006

S čím sa Vám spája tematika podzemného staviteľstva? Pre mnohých je príliš odborná, neuchopiteľná a určená len tým „zasväteným“. Marián Krčík vo svojich dvoch tituloch Fáračky a smoking a Smoking a fáračky dokazuje, že táto oblasť môže byť aj pre „obyčajných“ smrteľníkov veľmi pútavá, miestami napínavá či dobrodružná. Autor v desiatkach príbehov čerpá aj zo svojich dlhoročných skúseností z oblasti podzemného staviteľstva a tak podáva uveriteľné zážitky o tom, čo všetko sa pri robote pod zemou, na zemi a nad zemou môže stať, čo môžu ľudia zažiť, prežiť i neprežiť. Okrem toho sa tu čitatelia dozvedia mnohé o práci, podnikaní, cestovaní doma aj v zahraničí.9. - 11 september 2009

EURO:TUN 2009 II International Conference on Computational Methods in Tunnelling

SMedzinárodná konferencia Výpočtové metódy v tunelárskom odbore
Bochum, Nemecko
www.eurotun.rub.deg14. -20. máj 2010

World Tunnel Congress'10 "Tunnel vision towards 2020" & 36th ITA General Assembly

Svetový tunelársky kongres 10 „Vízia tunelárstva do roku 2020“ & 36 Valné zhromaždenie Medzinárodnej tunelárskej asociácie
Vancouver, Canada
www.wtc2010.org