čo je STA | stanovy | členstvo v STA | členovia | organizačná štruktúra

Členstvo

Členmi sa môžu stať fyzické a právnické osoby pôsobiace v SR , ktoré sa dobrovoľne rozhodnú spolupracovať a napĺňať ciele STA.

Bližšie informácie o členstve v Slovenskej tunelárskej asociácii a členských poplatkoch sú uvedené v §3, §4 a §5 stanov Slovenskej tunelárskej asociácie.


Odpíšte ľavý obrázok: