čo je STA | stanovy | členstvo v STA | členovia | organizačná štruktúra

Stanovy

Obsah:

 1. Základné údaje
 2. Postavenie a ciele STA
 3. Členstvo v STA
 4. Čestní členovia
 5. Členské príspevky
 6. Orgány STA
 7. Postavenie a úlohy Valného zhromaždenia (VZ)
 8. Postavenie a úlohy Výboru
 9. Postavenie a úlohy predsedu STA
 10. Postavenie a úlohy Revíznej komisie (RK)
 11. Sekretariát STA
 12. Zásady hospodárenia
 13. Ostatné ustanovenia

Stanovy