Diaľničný tunel Sitina

Tunel Sitina, ktorý za rok 2007 získal titul Stavba roka, už dva roky výraznou mierou prispieva k zlepšeniu dopravy v západnej časti Bratislavy a šetrí šoférom čas strávený na cestách či v zápchach. Mesačne cez tunel Sitina prejde v priemere 1,2 milióna vozidiel, ktoré by za iných okolností prechádzali cez križovatku Patrónka. Z toho asi 80% tvoria osobné (960 tisíc) a 20% nákladné (240 tisíc) vozidlá.

Veľkým prínosom tunela Sitina je najmä úspora času. Počas bežnej prevádzky ušetrí vodičovi nákladného vozidla až 3,5 minúty a vodičovi osobného vozidla 2,6 minúty. Pri sťažených podmienkach počas zimnej prevádzky ako je námraza, či sneženie sa tieto čísla zvýšia až na 5 a 3,1 minúty. Počas dopravnej špičky ušetrí vodič osobného automobilu minimálne 6 minút. V prípade, že vodič osobného motorového vozidla využíval tunel Sitina na cestu do práce a z práce od jeho otvorenia každý pracovný deň, ušetril za 2 roky až 4 dni 5 hodín a 24 minút. „Sumárne pre všetky autá, ktoré za toto obdobie prešli tunelom to znamená úsporu asi 180 tisíc dní“, uvádza členka výboru Slovenskej tunelárskej asociácie Viktória Chomová. Priemerná rýchlosť pri prejazde cez tunel Sitina je pritom pri bežnej premávke približne o 40 km/h vyššia než mimo tunela.

Tunel Sitina však neprináša len úsporu času, ale aj nižšiu spotrebu, ktorá pri bežnej prevádzke predstavuje úsporu až 28 % pri osobnom automobile a 40 % pri nákladnom vozidle. Počas zimnej prevádzky sa tieto čísla zvýšia až na 35 % respektíve 44 %. Vďaka tunelu Sitina ušetria vodiči na spotrebe počas dopravnej špičky až 45 % paliva. Finančný benefit prináša tunel Sitina aj vďaka zníženej amortizácii, teda opotrebeniu vozidiel, ktoré predstavuje 7% v prípade osobných motorových vozidiel a až 15 % v prípade nákladných vozidiel.

Problematikou cestnej dopravy na Slovensku je celkové znečistenie ovzdušia tuhými a plynnými látkami. Vďaka tunelu Sitina sa napríklad ročne ušetrí križovatke Patrónka až 550 ton tuhých emisií, čo je asi 0,5 % celkovej produkcie emisií na Slovensku. Medzi plynné znečisťujúce látky zaraďujeme najmä CO, CO2 a NOx. Pri každom prejazde motorového vozidla cez tunel Sitina bolo zaznamenané počas bežnej prevádzky zníženie CO2 až o 28 %, CO o 60 % a NOx o 41 % pri prejazde osobného motorového vozidla týmto tunelom. Počas zimnej prevádzky bolo namerané zníženie CO2 až o 38 %, CO o 63 % a NOx o 29 %. Počas dopravnej špičky sa CO2 zníži o 42% a CO až o 71%. Len v prípade CO2 tak tunel Sitina za dva roky svojej existencie ušetril bratislavskému ovzdušiu takmer 11,5 tisíc ton škodlivín.