význam a perspektívy | financovanie a efektivita | technické predpisy | bezpečnosť| ekológia

Bezpečnosť

Slovenské tunely sú vybavené všetkými modernými bezpečnostnými prvkami, ktoré sú povinné v zmysle Nariadenia vlády 344/2006 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti. Bezpečnostné vybavenie tunelov v prípade kritickej situácii pomáha odhaliť vzniknutú situáciu, okamžite upovedomiť servisné a záchranné zložky a organizovať záchrannú akciu.

V prípade kritickej situácii v tuneli (najmä pri požiari) je najdôležitejšia samozáchrana osôb, ktoré sa nachádzajú v tuneli. Počas požiaru môže teplota vo vnútri tunela už v priebehu niekoľkých minút dosiahnuť 1100 °C. Pri bežnom prejazde tunela si všímajte označenie únikových ciest. Ak by nastala kritická situácia, pomôže vám to v orientácii pri okamžitom úniku zo zasiahnutej tunelovej rúry.