Fotoreportáž Čebrať

Východný portál tunela


Hĺbenie východného portálu


Zaisťovanie portálovej steny


Zaisťovanie portálovej steny


Slávnostné zahájenie stavby


Svätá Barbora


Portálová stena


Začiatok razenia STR


Začiatok razenia STR


Začiatok razenia STR


Začiatok razenia STR


Začiatok razenia STR


Začiatok razenia STR


Začiatok razenia JTR


Začiatok razenia JTR


Východný portál