Fotoreportáž Diel

tunel Diel - betonáž spodnej klenby


tunel Diel - montáž debniaceho vozíka


tunel Diel - prerazená úniková štôlňa


tunel Diel - stavebná úprava dna tunelovej rúry


tunel Diel - východný portál


tunel Diel - východný portál