Fotoreportáž Poľana

Tunel Poľana - západný portál


Tunel Poľana - západný portál


Úniková štôlňa


Tunel Poľana - začiatok ražby ZP


tunel Poľana PTR 1


tunel Poľana PTR 2


tunel Poľana PTR 3


tunel Poľana PTR 4


tunel Poľana PTR 5


Poľana - kalota, jadro, dno


Západný portál 1


Západný portál 2


Ražba kaloty 1


Ražba kaloty 2


Armovanie spodnej klenby sekundárneho ostenia


Armovanie spodnej klenby sekundárneho ostenia

Betonársky vozík


Betonársky vozík

Izolácie


Izolácie

Pohľad na portál a pravú rúru


Pohľad na portál a pravú rúru

Príprava na betonársky vozík


Príprava na betonársky vozík

Príprava pre sekundárne ostenie


Príprava pre sekundárne ostenie

Sekundárne ostenie


Sekundárne ostenie

Vozík na sekundárne ostenie 1


Vozík na sekundárne ostenie 1

Vozík na sekundárne ostenie 2


Vozík na sekundárne ostenie 2

Vozík na sekundárne ostenie 3


Vozík na sekundárne ostenie 3

Izolácie


Izolácie

Sekundárne ostenie 1


Sekundárne ostenie 1

Sekundárne ostenie 2


Sekundárne ostenie 2

Sekundárne ostenie 3


Sekundárne ostenie 3

Východný portál


Východný portál