Fotoreportáž Považský Chlmec

Čelba


Čelba

Dočisťovanie čelby


Dočisťovanie čelby

Montáž sietí na primár


Montáž sietí na primár

Odťažba stupňa


Odťažba stupňa

Odťažna stupňa 2


Odťažna stupňa 2

Portál tunela


Portál tunela

Príprava nálože na riadený odpal


Príprava nálože na riadený odpal

Uchytávanie sietí na čelbe


Uchytávanie sietí na čelbe

Klimatizačný vozík


Klimatizačný vozík

Sekundárne ostenie a spádový beton pod vozovkové vrstvy


Sekundárne ostenie a spádový beton pod vozovkové vrstvy

Klimatizačný voz a sekundárne ostenie


Klimatizačný voz a sekundárne ostenie

Izolačný vozík a hydroizolačné súvrstvie


Izolačný vozík a hydroizolačné súvrstvie