Fotoreportáž Prešov

tunel Prešov - čelba JTR z VP


tunel Prešov - čelba JTR zo ZP


tunel Prešov - čelba STR z VP


tunel Prešov - čelba STR zo ZP


tunel Prešov - čelba


tunel Prešov - východný portál


tunel Prešov - východný portál


tunel Prešov - západný portál


tunel Prešov - západný portál


slávnostná prerážka


slávnostná prerážka


slávnostná prerážka


slávnostná prerážka


slávnostná prerážka


slávnostná prerážka


slávnostná prerážka


slávnostná prerážka


slávnostná prerážka


slávnostná prerážka


slávnostná prerážka


slávnostná prerážka


slávnostná prerážka


slávnostná prerážka


primárne ostenie + priečne prepojenie


izolácia sekundárneho ostenia


východný portál


sekundárne ostenie


sekundárne ostenie - priečne prepojenie


sekundárne ostenie