Fotoreportáž Žilina

Západný portál 1


Západný portál 2


Západný portál 3


Západný portál 4


Ražba pod korytnačkou 1


Ražba pod korytnačkou 2


Ražba kaloty 1


Ražba kaloty 2


Ražba kaloty 3


Geologická skladba kaloty


injektáž IBO dáždnika


injektáž IBO dáždnika

JTR VP


JTR VP

montáž BTX


montáž BTX

STR pohľad pri odťažbe dna


STR pohľad pri odťažbe dna

tunel Žilina - MPD


tunel Žilina - mikropilótový dáždnik

vŕtanie MP dáždnika


vŕtanie MP dáždnika

Východný portál


Východný portál

Výrub kalota stupeň dno


Výrub kalota stupeň dno

Zabezpečovanie ćelby čelbovými kotvami a MP dáždnikom


Zabezpečovanie ćelby čelbovými kotvami a MP dáždnikom

JTR stabilizácia čelby striekaným betonom


JTR stabilizácia čelby striekaným betonom

JTR VP otváranie čelby


JTR VP otváranie čelby

JTR VP otváranie čelby 2


JTR VP otváranie čelby 2

JTR zaistenie výrubu SB a 4 prútovými rámami


JTR zaistenie výrubu SB a 4 prútovými rámami

STR VP odťažba kaloty


STR VP odťažba kaloty

STR ZP navŕtaný MP dáždnik a vŕtanie čelbových kotiev


STR ZP navŕtaný MP dáždnik a vŕtanie čelbových kotiev

STR ZP realizácia montáž 1.vrstvy sietí


STR ZP realizácia montáž 1.vrstvy sietí

VP vŕtanie IBO dáždnika


VP vŕtanie IBO dáždnika

tunel Žilina - západný portál (01/2019)


tunel Žilina - pohľad na ZP (realizácia zemných prác a káblových šácht)


tunel Žilina - západný portál (02/2019)


tunel Žilina - realizácia zemnej pláne a betonáž obkladových múrov


tunel Žilina - realizácia spätných zásypov hĺbených častí (09/2018)


tunel Žilina - západný portál (vozovka, konštrukčné vrstvy, obsyp)


tunel Žilina - JTR


tunel Žilina - pohľad do kabelovodu


tunel Žilina - pohľad do priečneho prepojenia


tunel Žilina - STR


tunel Žilina - STR


Prepojka


Tunelová rúra


Východný portál


Západný portál


Západný portál


východný portál


sekundárne ostenie + vozovka