mapa tunelov | v prevádzke | vo výstavbe | plánované | ideové návrhy

Tunel Žilina


Tunel: Žilina
Lokalizácia: Diaľnica D1, úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
Kraj, okres: Žilinský, Žilina
Investor: NDS a.s.
Projektant DÚR: Geoconsult, s. r. o., Bratislava
DSP: Geoconsult, s. r. o., Bratislava
DRS: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby: Združenie Ovčiarsko (Doprastav, a. s.; Váhostav-SK, a. s.; Strabag, s. r. o., Metrostav, a. s.)
Základné údaje Začiatok výstavby: jeseň 2014
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: JTR 687,00 m (dĺžka razeného tunela 657,00 m), STR 684,00 m (dĺžka razeného tunela 636,00 m + 12,5 m ražba pod ochrannou korytnačkou ZP)
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Kategória tunela 2T - 8,0. Tunel má 2 priečne prepojenia.
Späť na mapu tunelov