Tunel Diel


Tunel: Diel
Lokalizácia: Paneurópsky koridor 5a, úsek Púchov - Považská Teplá, trať č. 106
Kraj, okres: Trenčiansky, Púchov
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DSP: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava
DRS: REMING CONSULT a.s., Bratislava, TAROSI c.c., s.r.o., Bratislava
AD: REMING CONSULT a.s., Bratislava
Geologický prieskum: CAD-ECO, s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby: Doprastav, TSS Grade, Subterra, Elektrizace železnic Praha
Základné údaje Začiatok výstavby: 09/2016
Odovzdané do užívania: plan 02/2020
Dĺžka: 1081,7 m
Priečny rez: 79,96 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: 1-rúrový 2-koľajný tunel s únikovou chodbou
Späť na mapu tunelov