Tunel Kýčera


Tunel: Kýčera
Lokalizácia: ŽSR, Modernizácia koridoru, št.hranica ČR/SR - Čadca - Krásno
Kraj, okres: Žilinský, Čadca
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: REMING CONSULT a.s., Bratislava, SUDOP PRAHA a.s., Praha, IKPCE a.s. Praha
DSP: REMING CONSULT a.s., Bratislava, SUDOP PRAHA a.s., Praha, IKPCE a.s. Praha
DRS:
AD:
Geologický prieskum: CAD-ECO, s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: západná tunelová rúra - celková dl. 4.300,0 m ( z toho razená 4.170,0 m/ NRTM 490 m, TBM 3.640 m), východná tunelová rúra - celková dl. 4.286,35 m (z toho razená 4.116,11 m / z toho NRTM 455 m, TBM 3.661,11 m)
Priečny rez: výrub 84,95 m2, STP 52,44 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: 2-rúrový tunel (1 koľaj v každej rúre) zo 8 prechodnými priečnymi prepojeniami, 490 m od vjazdového portálu v spoločnej konštrukcii NRTM, ďalej prechod na 2x kruhový profil TBM
Späť na mapu tunelov