Tunel Ťahanovce

Tunel: Ťahanovce
Lokalizácia: Traťový úsek Kysak - Košice
Kraj, okres: Košický, Košice okolie
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Projektant DÚR: Metroprojekt Praha a.s.
DSP: Metroprojekt Praha a.s.
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geo Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 820 m
Priečny rez: od 113 do 138 m2
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Priechodový prierez UIC C s elektrickým nadstavcom, osová vzdialenosť koľají 4200 mm.
Späť na mapu tunelov