mapa tunelov | v prevádzke | vo výstavbe | plánované | ideové návrhy

Tunel Okruhliak


Tunel: Okruhliak
Lokalizácia: R4, Prešov, severný obchvat
Kraj, okres: Prešovský, Prešov
Investor: NDS a.s.
Projektant DÚR: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava
DSP: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: 1 913 m
Priečny rez:
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky:
Späť na mapu tunelov