mapa tunelov | v prevádzke | vo výstavbe | plánované | ideové návrhy

Tunel Karpaty


Tunel: Karpaty
Lokalizácia: D4, Ivanka pri Dunaji, sever – BA, Záhorská Bystrica
Kraj, okres: Bratislavský, Bratislava, Malacky
Investor: NDS a.s.
Projektant DÚR:
DSP:
DRS:
AD:
Geologický prieskum: Geofos, s. r. o., Žilina
Zhotoviteľ stavby:
Základné údaje Začiatok výstavby:
Odovzdané do užívania:
Dĺžka: variantné riešenia od dĺžky 1842 m po 8068 m
Priečny rez: kruhový profil (TBM) priemeru 12,2 m
Celkové náklady:
Špeciálne charakteristiky: Pre daný tunel je vypracovaná technická štúdia. Zhotoviteľom je Združenie Bratislava–Stupava, tvorené spoločnosťami HBH projekt spol. s r. o. a Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.
Späť na mapu tunelov