Tunel Branisko


Tunel: Branisko
Lokalizácia: Diaľnica D1, úsek Behárovce - Fričovce
Kraj, okres: Prešovský, Levoča
Investor: SSC a.s. Bratislava
Projektant DÚR: Banské projekty s.r.o. Bratislava
DSP: Banské projekty s.r.o. Bratislava
DRS: INCO - Banské projekty, s.r.o. Bratislava, TERRAPROJEKT a.s. Bratislava
AD: INCO - Banské projekty, s.r.o. Bratislava, TERRAPROJEKT a.s. Bratislava
Geologický prieskum: INGEO Žilina
Zhotoviteľ stavby: Vodohospodárska výstavba, š.p. - Združenie Branisko (BS a.s. Prievidza, Hydrostav a.s. Bratislava, Váhostav a.s. Žilina, Združenie Spiš)
Základné údaje Začiatok výstavby: 06 / 1996
Odovzdané do užívania: 03 / 2002
Dĺžka: tunel 4975 m
Priečny rez: 82 - 103 m2
Celkové náklady: 1 192 mil. SKK
Špeciálne charakteristiky: 6 nudzových zálivov, 13 priečnych prepojení, vet. šachta 123m hĺbka, priemer 7m šírka vozovky 7,5m
Späť na mapu tunelov